Czerniak

Kampania świadomościowo – edukacyjna dla mieszkańców województwa łódzkiego, dedykowana programowi profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego.

„Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” o nr RPLD.10.03.02-10-A009/22 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

O programie

Niniejszy program – „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” o nr RPLD.10.03.02-10-A009/22, którego realizacja finansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, stanowi program polityki zdrowotnej w rozumieniu definicji z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również …

Cel projektu

Cel główny:

Wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobaiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych w tym zakresie 6700 mieszkańców woj. łódzkiego w latach 2020-2023.

Cele szczegółowe:

Zmiana zachowań

Zmiana zachowań mieszkańców woj. łódzkiego w kierunku eliminowania czynników ryzyka zachorowania na nowotwory skóry.

Zwiększenie liczby mieszkańców

Zwiększenie liczby mieszkańców woj. łódzkiego posiadających umiejętność i nawyk samobadania skóry podczas codziennych zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych oraz rozpoznawania swoistych/nieswoistych sygnałów wymagających konsultacji ze specjalistą dermatologiem.

Podniesienie poprzez edukację

Podniesienie poprzez edukację, kompetencji, wiedzy i umiejętności personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki, wykrywania nowotworów skóry.

Podniesienie poprzez edukację

Podniesienie poprzez edukację, kompetencji, wiedzy i umiejętności personelu branży beauty (m.in. lekarzy medycyny estetycznej, kosmetologów, kosmetyczek, masażystów oraz rehabilitantów) w zakresie wykrywania podejrzeń zmian nowotworowych skóry.

Zwiększenie dostępności

Zwiększenie dostępności do badań dermatologicznych i konsultacji dermatoskopowych dla mieszkańców woj. łódzkiego.

Zwiększenie skuteczności rozpoznawania

Zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby w tym przez przeszkolony personel medyczny oraz personel branży beauty i rehabilitantów poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.

Czynniki ryzyka

Najistotniejsze czynniki zwiększonego ryzyka

Za najistotniejsze czynniki zwiększonego ryzyka zachorowania uznaje się: 

 • intensywne działanie promieniowania ultrafioletowego naturalnego (promienie słoneczne) i sztucznego (np. łóżka opalające, solaria),
 • stałe drażnienie mechaniczne lub chemiczne,
 • niską zawartość barwnika w skórze oraz
 • predyspozycje genetyczne (np. rodzinny zespół znamion atypowych, ang. familial atypical mole syndrome – FAMS).

Z punktu widzenia wykonywanego zawodu

Z punktu widzenia wykonywanego zawodu najbardziej narażeni są m.in. rolnicy, pracownicy branży budowlanej i drogowej. Istnieją dowody wskazujące, iż dla osób pracujących na powietrzu ryzyko rozwoju nowotworów skóry rośnie w zależności od stażu pracy, co ma związek ze skumulowaną dawką promieniowania UV. U osób pracujących na powietrzu przez 7 dni w tygodniu ryzyko zachorowania na raka kolczystokomórkowego może wzrastać nawet 20-krotnie w stosunku do osób pracujących 1-2 dni poza pomieszczeniami zamkniętymi. Ponadto niestosowanie ochrony przeciwsłonecznej, w szczególności unikanie cienia oraz ubrań zakrywających skórę istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka. Tymczasem poważne oparzenia posłoneczne powstałe na skutek zawodowych ekspozycji słonecznych są czynnikiem ryzyka zachorowania na czerniaka. Warunki pracy zawodowej, jak i zachowania badanych w miejscu pracy powinny stać się celem programów edukacyjnych skierowanych do osób zatrudnionych na stanowiskach eksponowanych na UV.

Ochrona

 • ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach popołudniowych,
 • możliwie najdłuższe przebywanie w miejscach osłoniętych i zacienionych,
 • noszenie odzieży chroniącej przed słońcem (w tym kapeluszy i okularów przeciwsłonecznych),
 • używanie kremów z filtrami (według danych z badań stosowanie kremów zmniejsza ryzyko zachorowania),
 • unikanie korzystania z solariów (zakaz – osoby w wieku 18 lat i młodsze) – tematyka będzie kompatybilna z (obecnie projektem) ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium,
 • ochrona dzieci przed słońcem (odpowiednie ubrania, ocienione place zabaw,
 • unikanie przebywania na słońcu w godzinach popołudniowych),
 • w przypadku Solar UV Index (wskaźnik słonecznego promieniowania

Aktualności

Klimatoterapia w Polsce: Rodzaje zabiegów i korzyści dla skóry

Klimatoterapia to jedna z najstarszych metod leczenia różnych schorzeń, w tym chorób skórnych. Opiera się na wykorzystaniu naturalnych warunków klimatycznych w celu poprawy zdrowia pacjenta. Polska, dzięki swojej różnorodności klimatycznej, oferuje wiele miejsc odpowiednich do klimatoterapii.

Pieprzyk czy czerniak? Jak odróżnić niegroźne zmiany skórne od potencjalnie niebezpiecznych?

Rozróżnienie pomiędzy zwykłym znamieniem (pieprzykiem) a czerniakiem może być kluczowe dla naszego zdrowia. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, który może stanowić poważne zagrożenie dla życia, jeśli nie zostanie wykryty i leczony na wczesnym etapie.

Borowiny – “czarne złoto” balneoterapii: Dlaczego są tak cenne i jak wpływają na skórę?

Borowiny, często nazywane “czarnym złotem” w świecie balneoterapii, to szczególne peloidy, które od wieków są wykorzystywane w celach leczniczych. W Polsce cieszą się one wielką popularnością, ale dlaczego tak naprawdę nazywane są “czarnym złotem” i jak oddziałują na skórę?

Leczenie za pomocą kąpieli siarczkowych: Czym są i jak wpływają na naszą skórę?

Balneoterapia, czyli leczenie za pomocą kąpieli w wodach mineralnych, to metoda znana ludzkości od wieków. W wielu miejscach na świecie ludzie od dawna cenią sobie korzyści płynące z kąpieli w naturalnych źródłach mineralnych.

Kąpiele solankowe – wody mineralne dla skóry

Kąpiele solankowe, znane również jako kąpiele w wodzie solankowej, są popularnym zabiegiem balneoterapeutycznym. Woda solankowa to woda mineralna o wysokim stężeniu soli, często pochodząca z naturalnych źródeł, takich jak morza, jeziora solankowe lub kopalnie soli.